MISIUNEA ŞCOLII

Promovând valorile europene – egalitatea şanselor, nondiscriminarea, respectul şi preţuirea diferenţei culturale, armonia, toleranţa, empatia, solidaritatea umană – învăţăm să trăim împreună, transformând diferenţele în avantaje pentru propria dezvoltare.