Despre noi – Școala Gimnazială nr. 3 Popeni

Satul Popeni, localitate componentă a comunei Zorleni, se află situat pe șoseaua Bârlad-Fălciu, la distanță de 15 kilometri de municipiul Bârlad.

Este înconjurat în întregime de păduri, de aceea se mai numește și Popenii de codru, ca să se deosebească de alt Popeni de pe valea Elanului.

Mai bine de jumătate de sat este așezat pe platou, restul, pe coastele dealurilor Tantacuța, Valea Mănăstirii și Coșna.
În partea de nord a șoselei asfaltate care taie satul în lung, se află ,, satul nou”, format după împroprietărirea din anii 1921-1925.
Deși exista un local construit încă din 1868, în anul școlar 1877-1878 s-au creat condiții pentru deschiderea cursului primar al școlii rurale din satul, pe atunci comuna Popeni. Lista de înscriere a acestui an școlar cuprinde un număr de 45 elevi( băieți).
Școala a început așadar să funcționeze într-un local clădit din vălătuci, cu denumirea de ,,Școala publică rurală de băieți.”
Din nenumăratele referate ale primului învățător, Ioan Popa, către Primărie, aflăm că mobilierul era cu totul nesatisfăcător, fiind compus din: o icoană a lui Iisus Hristos, o catedră și un scaun în stare proastă, o tablă de scris, harta Daciei și a Europei, un planiglob, două bănci pentru elevi și un orologiu.
În anul școlar 1877-1878 planul de învățământ pentru școala rurală cuprindea următoarele obiecte de studiu: cunoașterea literelor, silabisirea, scrierea numerelor, calculul numerelor, formarea literelor după model și conduita.
Din cei 45 de elevi înscriși, frecventau doar un număr variind de la o lună la alta între 6-18 elevi; doar unul singur, Grădinaru Gheorghe, a reușit să absolve ciclul primar de 4 clase în anul 1883.
În 1891 învățătorul G. Rotariu își exprimă dorința ca ,, și fetele să frecventeze în număr mai mare”, acest an fiind anul în care ,,Școala publică rurală de băieți din Popeni” își schimbă denumirea în ,,Școala rurală mixtă”.
În anul școlar 1898-1899 ia ființă în școala Popeni clasa a V-a, unde erau înscriși 5 băieți. În școală exista un singur cadru didactic, învățătorul Constantin Maxim. Acum, localul școlii devenise cu totul insuficient față de numărul elevilor apți de școală, care după recensământ atingea cifra de 217.
În 1912 se fac demersuri la Revizoratul școlar pentru construirea unui local nou de școală. Intervențiile directorului școlii rămân însă fără răspuns.
În perioada la care ne referim au loc acțiuni demne de menționat în activitatea școlii: sunt înscriși copiii orbi și surdo-muți din comună pentru a fi trimiși la o școală specială din București. Totodată absolvenții sunt îndrumați să urmeze cursurile Școlii de comerț sau ale Școlii de agricultură și meserii.
La 2 martie 1900, în „ Revista școalelor” din județul Tutova, se publică hotărârea luată pentru înființarea cercurilor culturale care se desfățurau pe 13 circumscripții în acest județ. Școala primară mixtă din Popeni făcea parte din circumscripția a V-a Banca, împreună cu Școlile din Ghermănești, Horga, Zorleni, Epureni, Bursuci.
Școala din Popeni își conturează profilul odată cu creșterea populației școlare. Numărul învățătorilor școlii crește. În anul 1919 sunt menționate 5 cadre didactice dintre care două suplinitoare.

După primul război mondial școala era complet ruinată. În anul școlar 1916-1917 școala a fost închisă deoarece în școală au fost cazate trupele armatelor româno- ruse. Învățătorii satului erau și ei mobilizați pe front- C. Căpraru și Iancu Bizim, cel din urmă participând la luptele purtate de Regimentul 9 vânători.
În septembrie 1924 este numit director al școlii învățătorul Ion Șușnea, care va rămâne în funcție la școala Popeni până în 1942 când este numit inspector școlar de control al județului Tutova.

În 1939 sunt menționați primii absolvenți a șapte clase( trei elevi).
În urma cutremurului din 1940 școala suferă grave avarii.
Din inițiativa învățătorului Ion Șușnea ia ființă la 27 noiembrie 1934 o cantină publică subvenționată din colectă publică. În perioada secetei din 1947 proprietarul L. Mihălceanu doneză cantinei școlare însemnate cantități de alimente.
Pentru că satul Popeni era răsfirat, copiii din partea ,,satului nou” aveau de parcurs o distanță mare până la școală și pentru acest motiv se reușește să se ridice un nou local de școală cu două săli de clasă amplasat în ,,satul nou”.
În anul școlar 1956 școala primește numele ,,Școala generală Dr. Petru Groza”.
În anul școlar 1960-1961 spațiul de școlarizare se extinde prin adăugarea la vechiul local de școală a trei săli de clasă, un hol și o cameră pentru materiale. Aceste săli sunt construite în paralel cu clasele vechi fiind despărțite prin hol.În anul școlar 1964-1965 este menționat primul laborator școlar.

Numărul sălilor de clasă crește în 1965-1966, completarea localului făcându-se printr-o construcție în formă de L anexată vechiului local. Harnicul învățător Gheorghe Gheorghiu este cel care și-a adus o contribuție importantă în construcția noului local, fiind diriginte de șantier.În 1968 se costruiește încă o sală de clasă. În anul școlar 1971-1972 localul din ,,satul nou” nu mai funcționează, întrucât localul de școală cu opt săli de clasă reușește să asigure spațiul de școlarizare pentru toți elevii.

 

În 1968 se costruiește încă o sală de clasă. În anul școlar 1971-1972 localul din ,,satul nou” nu mai funcționează, întrucât localul de școală cu opt săli de clasă reușește să asigure spațiul de școlarizare pentru toți elevii.

Localul școlii Popeni se definitivează în anul 1975, după ce s-au mai construit două săli de clasă și o cancelarie. În anul școlar 1976-1977 localul școlii din ,, satul nou” este demolat și pe același loc se ridică un nou local de școală cu patru săli de clasă prin contribuția bănească a cetățenilor.

Acum, școala își desfășura activitatea în două localuri cu un total de 14 săli de clasă, o sală ,,Camera pionierilor”, una pentru biblioteca școlii, o cancelarie, un birou pentru director și secretar și o sală pentru arhiva școlii și diverse materiale.
Într-una din sălile de clasă era amenajat laboratorul de fizică- chimie, iar în alta laboratorul de biologie.

Populația școlii era la acel moment constituită din 502 elevi înscriși în cursul primar și gimnazial, iar în învățământul preșcolar sunt înscriți 155 copii.

Învățământul preșcolar își desfășura activitatea astfel: două grupe în clădirea Căminului Cultural, alte două grupe în localul Dispensarului uman, iar o grupă în localul C. A. P. Activitatea grupelor era îndrumată de către educatoare calificate, Popa Georgeta, Vîliță Tudorița, Halapciug Gherghina, Belici Maria și Ambrozie Rodica, primele trei fiind fiice ale satului.

În anii următori, grădinița își va desfășura activitatea în localul dispensarului uman(5 grupe) și în localul școlii ,,satului nou”( o grupă); ulterior, cele șase grupe s-au împărțit în două: în localul dispensarului uman 3 grupe și în localul școlii ,,satului nou” 3 grupe.
De-a lungul timpului localul s-a degradat, în special în urma cutremurelor din 1977 și 1986. În anul 2004 școala a fost demolată, din vechiul local al școlii rămânând doar cinci săli de clasă și spațiul destinat arhivei. În acest spațiu vor funcționa din anul școlar 2007-2008 trei grupe de preșcolari, mutate din incinta Dispensarului uman, spațiul fiind solicitat de medicul de familie, Pasăre Claudia, proaspăt instalat în comună.

În anul 2006 s-a terminat constructia noului local de școala în care se învață si astăzi , dispunând de 8 săli de clasă.
Mobilierul școlar este nou, modular-din anul 2006. Confortul termic este conform standardelor, la fel și condițiile de iluminat.
Dulapurile pentru materiale didactice sunt noi , la fel și mobilierul din bibliotecă, cancelarie, secretariat.
Există materiale specifice ariilor curriculare – planșe, globuri geografie, hărți istorie – geografie,truse de laborator ,etc.
Laboratorul de informatică este dotat cu calculatoare, videoproiector, legătură la internet.

Școala dispune de stație de amplificare sunet, ce ușurează activitatea extracurriculară a școlii.
Sala în care își desfășoară activitatea clasa pregătitoare respectă standardele impuse.

Volumele din bibilotecă (4120) sunt în majoritate noi, atractive, ilustrate. Elevii, dar și cadrele didactice găsesc aici volume- proză, poezie- materiale didactice auxiliare, dicționare, culegeri, reviste, jocuri educative.

Localul școlii este prevăzut cu sistem de alarmare și supraveghere video.
Începând cu luna aprilie 2016, preșcolarii învață în localul situat în cartierul Satul nou, reconsolidat și modernizat. Localul cuprinde 3 săli de grupă, o cancelarie, vestiar și grupuri sanitare. Încălzirea se realizează cu ajutorul unei centrale pe lemne. Mobilierul este în totalitate nou; Grădinița ,,Dumbrava minunată” dispune și de o stație de sonorizare, extrem de utilă în desfășurarea activităților în completare, recreative sau extracurriculare.

Director,
Prof. Popa Mihaela-Loredana
Pentru realizarea materialului s-au folosit informații cuprinse în ,,Monografie”, lucrare realizată de Prof. Munteanu Lucia și Silvia Budescu.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *