MISIUNEA ŞCOLII

Promovând valorile europene – egalitatea şanselor, nondiscriminarea, respectul şi preţuirea diferenţei culturale, armonia, toleranţa, empatia, solidaritatea umană – învăţăm să trăim împreună, transformând diferenţele în avantaje pentru propria dezvoltare.

Curriculum la decizia școlii

– Ciclul preșcolar: – Grupa mijlocie : ,,Căsuța cu povești” – Grupa mare: ,, Micii actori” ,,Micul creștin” – Ciclul primar : – Clasa a III-a: ,,Educație financiară” – Clasa a IV-a: ,,Lumea lui Mate”...

Despre noi – Școala Gimnazială nr. 3 Popeni

Satul Popeni, localitate componentă a comunei Zorleni, se află situat pe șoseaua Bârlad-Fălciu, la distanță de 15 kilometri de municipiul Bârlad. Este înconjurat în întregime de păduri, de aceea se mai numește și Popenii de...